Langhard Lantbruk

för en levande landsbygd och en hållbar morgondag


Vi arbetar för att bevara en levande landsbygd och en hållbar jordbrukssektor. Genom småskaligt lantbruk och ett starkt engagemang för miljön, vill vi bidra till att säkra en hållbar framtid för kommande generationer.


Vi värdesätter det unika och mångfalden som landsbygden har att erbjuda och arbetar för att den ska fortsätta att vara en levande och blomstrande plats.


Genom att bedriva småskaligt lantbruk kan vi skapa en nära koppling mellan människor och matproduktion. Vi strävar efter att odla och föda upp våra produkter på ett sätt som är skonsamt mot miljön och som bevarar den biologiska mångfalden.


På Langhard Lantbruk är vi övertygade om att en hållbar framtid för jordbrukssektorn är nödvändig för att säkra vår planets välbefinnande och för att ge kommande generationer en livskraftig miljö att leva i.


Välkommen till Langhard Lantbruk – där vi strävar efter att bevara en levande landsbygd och en hållbar jordbrukssektor för en bättre framtid!


Jumbovaktel
Upplev naturens under med japanska jumbovaktlar

Japanska jumbovaktlar, en större variant av de traditionella vaktlarna, är populära inom både småskalig och kommersiell uppfödning världen över. Dessa fåglar är inte bara intressanta på grund av sin storlek utan också för deras imponerande egenskaper och fördelar de erbjuder inom jordbruk och gastronomi.


Äggen från japanska jumbovaktlar är kända för sitt höga näringsvärde. De är små i storlek men packade med protein, vitaminer och mineraler. Deras delikata smakprofil gör dem också till en favorit i köket, använda i allt från bakverk till gourmeträtter.


Japanska jumbovaktlar är relativt enkla att föda upp och kräver mindre utrymme jämfört med andra fjäderfän. Deras förmåga att trivas i olika miljöer, tillsammans med en kort uppväxttid och effektiv äggproduktion, gör dem till ett utmärkt val för hållbar fågeluppfödning.


Förutom att vara kända för sina ägg, är japanska jumbovaktlar också uppskattade för sitt kött. Det är milt i smaken och finfibrigt, vilket gör det lämpligt för en mängd olika kulinariska tillämpningar. Köttet är inte bara smakrikt utan också lågt i fett och högt i protein.


Japanska jumbovaktlar erbjuder en miljövänlig uppfödningsmöjlighet. Deras låga matkrav och snabba tillväxt minskar den totala miljöpåverkan jämfört med andra fjäderfän.


Med sitt näringsrika ägg, hållbara uppfödning, kvalitativa kött och låga miljöpåverkan, utgör japanska jumbovaktlar en värdefull resurs inom moderna jordbruk och lockar uppfödare och matentusiaster över hela världen.

Hedemorahöns på Langhard Lantbruk

Hedemorahöns
bevarar historien med stil och elegans

Hedemorahönan är en svensk lantrashöna från Dalarna. Den är medelstor och mycket härdig på grund av sin täta och dunrika fjäderdräkt, och den har väldigt tätt och tjockt underdun.


Hedemorahönan är medelstor till storleken och finns i en mängd olika färgvarianter som olika kombinationer av svart, vitt, blått och vild/vete. Också färgen på kam, näbb och ben varierar, ofta med inslag av svart eller blått.


Fjäderdräkten är mycket tät och dunig, vilket förmodligen är en anpassning till det nordliga klimat de levt i. Låren är så väl befjädrade, att det ser ut som om de har stora duniga byxor på sig. Hos vissa djur är även benen befjädrade, men detta är lite ovanligare. Benen är relativt korta. En annan anpassning som förmodligen gjort dem härdigare mot förfrysningar är att de har låg kam.


Deras runda form och rika fjäderdräkt gör att de ser tyngre ut än vad de faktiskt är. Hönorna väger 1,5 till 2 kg enligt rasramen, och tupparna väger 2 till 2,5 kg, ibland lite mer.


Hedemorahöns är ofta lugna och orädda. De har god ruvförmåga (cirka 30–40 procent ruvar om möjlighet ges), och de tar väl hand om sina kycklingar. En icke ruvande höna lägger omkring 150 ägg per år; äggen väger 50–55 gram och skalfärgen är ljust brunaktig.


Hedemorahönan var mycket nära att försvinna på 1970-talet, då de allra flesta av Sveriges gamla lanthöns blev korsade med värphybrider. 1982 hittades en genetiskt intakt besättning i Trollbo i Dalarna av Viola Forsberg i Sandviken, och alla nuvarande genbanksdjur härstammar från denna besättning. Den bevaras nu oförädlad i genbank av Svenska Lanthönsklubben.


Hedemorahönan är en pålitlig och vacker följeslagare.

Våra (g)ulliga får

Fårskt perspektiv på hållbarhet – våra ulliga hjältar

Bete gynnar biologisk mångfald


Fårens bete spelar en avgörande roll för att bevara och främja den biologiska mångfalden i våra landskap. Deras närvaro skapar ett öppet landskap som gynnar en mängd olika växter, djur och insekter. Genom att beta gräs och andra växter håller fåren vegetationen kort och skapar öppna ytor där solens strålar når marken. Detta har en rad positiva effekter på den biologiska mångfalden.


När fåren betar av gräset och andra växter minskar konkurrensen om ljus och utrymme för andra växtarter. Det ger möjlighet för olika växter att växa och frodas, vilket i sin tur lockar till sig en mängd olika insekter och pollinatörer. Fårens bete främjar en mångfald av blommor, örter och gräs som ger föda och skydd åt många olika insektsarter. Dessa insekter är i sin tur avgörande för pollineringen av växter och upprätthållandet av ekosystemtjänster.


Det öppna landskapet som fåren skapar har också positiva effekter för andra djurarter. Många fåglar och små däggdjur föredrar öppna områden där de kan hitta mat och bygga sina bon. Genom att beta av vegetationen öppnar fåren upp landskapet och skapar livsmiljöer för dessa djur. Dessutom kan fårens närvaro minska risken för igenväxning av marker, vilket är viktigt för att bevara livsmiljöer för hotade och sällsynta arter.


Fårens bete har även en positiv inverkan på markens hälsa och struktur. Genom att beta av växterna hjälper fåren till att hålla vegetationen i schack och förhindrar att vissa växter tar över och dominerar. Detta främjar en balanserad växtlighet och minskar risken för igenväxning. Dessutom hjälper fårens bete till att bryta ner växtdelar och bidrar till att återföra näringsämnen till marken, vilket gynnar markens biologiska aktivitet och främjar växters tillväxt.

Dorperfår

Dorperfåret är en populär ras som härstammar från Sydafrika. Dessa får är kända för sin anpassningsförmåga och robusthet, vilket gör dem lämpliga för olika klimat och terrängförhållanden. Dorperfåret är en köttras och uppskattas för sitt smakfulla och möra kött.


Dorperfåret är medelstort till stort och har en karakteristisk svart huvud och nacke, medan resten av kroppen är täckt av vita eller ljusa ulliga pälsar. Deras ull är vanligtvis kort och lätt att sköta, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot parasiter och mindre beroende av klippning.


Dorperfåret är kända för sin goda tillväxt och höga fertilitet. De är också utmärkta betare och kan hjälpa till att hålla vegetationen kort och främja den biologiska mångfalden i betesmarker. Deras anpassningsförmåga och tåliga natur gör dem till ett populärt val för både kommersiell och hobbybaserad fåruppfödning runt om i världen.


Sammanfattningsvis är dorperfåret en mångsidig och populär ras som är känd för sin anpassningsförmåga, köttkvalitet och betesförmåga.

Gottlandsfår på Langhard Lantbruk

Gotlandsfår

Gotlandsfåret är en unik och vacker ras som härstammar från Gotland. Dessa får är kända för sin karakteristiska päls, som är grå eller brun med lockig ull. Den lockiga ullen ger gotlandsfåret ett distinkt och charmigt utseende.


Gotlandsfåret är en mångsidig ras som används både för köttproduktion och ullproduktion. Deras kött anses vara smakrikt och mört, vilket gör dem eftertraktade inom köttindustrin. Ullen från gotlandsfåret är också mycket uppskattad och används för att producera högkvalitativt garn och textilier.


Deras betande hjälper till att hålla vegetationen kort och främjar tillväxten av olika växtarter. Dessutom kan gotlandsfåret vara användbara för att bevara känsliga natur- och kulturlandskap, eftersom de kan beta på svåråtkomliga områden och hjälpa till att bevara öppna och värdefulla marker.


Gotlandsfåret är också kända för sin lugna och vänliga natur, vilket gör dem lätthanterliga och populära bland både professionella uppfödare och hobbyister. Deras anpassningsförmåga gör dem lämpliga för olika klimatförhållanden och miljöer. Deras karakteristiska utseende, köttkvalitet och ull har gjort dem till en omtyckt ras inom fåruppfödning och ullproduktion.

Odling

Naturligt odlade, smakfulla skördar

Langhard Lantbruk – Hållbar grönsaksodling för en smakrik framtid


På våra grönsaksodlingar strävar vi efter att producera näringsrika och smakfulla grönsaker på ett hållbart sätt. Vi tror på att odla med respekt för naturen och vi använder oss av naturliga metoder för att främja en hälsosam jordmån och bevara den biologiska mångfalden.


Våra grönsaker odlas med omsorg och noggrannhet, vilket resulterar i enastående smak och näringsvärde. Vi strävar efter att bevara den naturliga smaken och konsistensen i varje grönsak vi odlar, vilket gör dem till en njutning att äta och laga mat med.


Genom våra grönsaksodlingar vill vi inspirera till en medvetenhet om vikten av att välja hållbara och lokalt producerade livsmedel.


På Langhard Lantbruk strävar vi efter att skapa odlingar som är en del av ett naturligt kretslopp och som främjar biologisk mångfald. Genom att odla på ett hållbart sätt skapar vi en miljö där växter, djur och mikroorganismer samverkar i harmoni.


Vi tror på att naturen har en inneboende förmåga att reglera sig själv när den får rätt förutsättningar. Därför arbetar vi för att skapa ett balanserat ekosystem i våra grönsaksodlingar. Vi använder oss av kompost och naturliga gödselmedel för att förbättra jordens näringsinnehåll och främja mikroorganismernas aktivitet. Genom att odla olika grödor i växelbruk och integrera grönsaksodlingar med andra element som blommande växter och vilda områden, lockar vi till oss pollinerare och gynnar den biologiska mångfalden.


Genom att använda kompost och återanvända organiskt material återför vi näringsämnen till jorden och minskar avfallet. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att optimera resursanvändningen.  Vi strävar efter att återanvända och återvinna resurser så mycket som möjligt.

Välkommen till Langhard Lantbruk, där våra odlingar är en del av naturens kretslopp och främjar biologisk mångfald för en hållbar framtid!
Ditt dynamiska utdrag kommer att visas här... Detta meddelande visas eftersom du inte angav både ett filter och en mall att använda.